Amico di San Francesco

AKTUALNOŚCI

Październik miesiącem różańcowym . 

Z różańcem w ręku mówi tylko,
Że jest braciszkiem, co się modli;
Nie głosi kazań, ale sobą
Świadectwo daje Chrystusowi.

Z Hymnu o św. PIO brewiarz.pl

  

 

            

Alwernia

Lectio Divina- Medytacje ze św.Franciszkiem

SKARBNICA BOŻA

”Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce,,
Ps.119,105

 

Osiem  błogosławieństw według  Ewangelii św.Mateusza  i ze św.Franciszkiem

 

Błogosławieni ubodzy w duchu

Błogosławieni, którzy się smucą

Błogosławieni cisi

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Błogosławieni miłosierni

Błogosławieni czystego serca

‚Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości

 

              Modlitwy św.Franciszka i inne teksty

 http://brewiarz.

OFICJUM DWUNASTU OJCZE NASZ

7 Radości Maryi

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Modlitwa przez wstawiennictwo św Franciszka

Modlitwa o właściwe podjęcie decyzji

Modlitwa ochrony

Modlitwa w przeciwnościach

Modlitwa pochwalna św Franciszka z Asyżu

Modlitwa św.Franciszka z Asyżu o Pokój

Modlitwa św.Franciszka w Kościele

Słowa Jezusa na krzyżu

o św. Padre Pio

Rozważania różańcowe ze św.Franciszkiem

„Kochajcie Madonnę i czyńcie wszystko, by Ją kochano. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze, jak tylko możecie”.  św. Pio   

Rozważania różańcowe tajemnice -Chwalebne 

Rozważania różańcowe tajemnice -Światła

Rozważania różańcowe- Bolesne

  Rozważania różańcowe tajemnice- Bolesne 

San Damiano

Franciszek i Klara – Konferencje

List do wiernych II Pisma św.Franciszka

Ojcze Nasz według św.Franciszka

Przebaczenie

Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe

Franciszek dziś

Modlitwa to spotkanie Miłości

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcjunkula

 Z MARYJĄ   W CODZIENNOŚCI

 

Maria Regina mundi
Maria Mater Ecclesie
Tibi assumus
Tui memores
Vigilamus!Vigilamu

Matka Boża Bolesna

Historia Porcjunkuli

    Jak bratu Piotrowi zjawiła się Matka Chrystusa

O powidłach z Maryją

Wniebowzięcie N.M.P

 

Amico Sante FrancescoFranciszek i jego Przyjaciele

 

św. Klara

Znalezienia ciała św. Klary 

Król Ludwik IX – Patron F.Z.Ś

Tercjarzy św. Elzear i bł. Delfina para małżeńska

Promieniowanie św.Padre Pio

Bł.Honorat Koźmiński

Błoogosławiona Maria Aniela Astorh dziewica

św.Józef i br.Franciszkanie

Święty Pacyfik – Patron Niewidomych i głuchych

bł. Władysława z Gielniowa

 


Ewangelizacja

Duch św. i św.Antoni

SEN PAPIEŻA INNOCENTEGO III

Przepowiadanie Ewangelii, wieszczenie pokoju i nawrócenie pierwszych sześciu Braci

Jak święty Franciszek odpowiadać uczył brata Leona

 

 

Asyski Ogród

 

św.Franciszek – Hymn

Porcjunkula w Polsce

Maryjność św. Weroniki Giuliani

Sentencje

                                 Galeria

Polska Porcjunkula – Wieliczka

Foto  A.G.