Słowa Jezusa na krzyżu1 Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią


2 Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju.


3 Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka.


4 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił


5 Pragnę


6 Dokonało się


7 Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mego