Pokój i Dobro

Św. Weronika Giuliani

Kochani Bracia i Siostry, pragnę Wam przedstawić maryjność pięknej z urody, jak i przepięknej duchowo świętej o której bardzo mało mówi się.

Św. Weronika Giuliani, Klaryska Kapucynka, jest to umiłowana oblubienica Jezusa Chrystusa, która była też mistyczką i stygmatyczką. Ukochała praktykę towarzyszenia naszemu Panu Jezusowi w Drodze Krzyżowej. Nasza święta jest też ukochaną córką Matki Bożej. W życiu mistyczki szczególną rolę odgrywa Maryja, w chwilach ciemności Pośredniczka Łask udziela jej wsparcia i pociechy. Dla św. Weroniki, Matka Boża jest też gwarantem wierności Jezusowi Chrystusowi, oraz obrończynią w trakcie ataków złego ducha. Matka Boża towarzyszy Weronice w każdym mistycznym doświadczeniu. Mistyczka jest bardzo wdzięczną , posłuszną, oddaną, wierną córką. Nasza święta bohaterka uczy takiej postawy wobec Matki Bożej swoje współsiostry, a także pisze ''MEMORIAŁ CÓREK I PROFESEK MATKI BOŻEJ BOLESNEJ". W ostatnim okresie życia stygmatyczki, Matka Boża dyktuje jej Dziennik. Mistyczka była też przełożoną klasztoru, lecz pełne przełożeństwo oddała Matce Bożej, Maryja przyjmując to, kierowała i udzielała łask swiętej Klarysce Kapucynce.

s. Tamara FZŚ