Jak święty Franciszek odpowiadać uczył brata Leona,

ten zaś mówił zawsze jeno przeciwnie, niż chciał święty Franciszek

Kiedy święty Franciszek, na początku Zakonu, znajdował się raz z bratem Leonem w pewnej miejscowości, gdzie nie było ksiąg do mszy świętej,

rzekł, gdy jutrzni nadeszła godzina, tak do brata Leona: „Drogi mój, nie mamy brewiarza, by odprawić jutrznię. Lecz aby spędzić czas chwaląc Boga, ja mówić będę, a ty odpowiadać, jak cię nauczę. A bacz, byś nie odmienił słów,

których cię nauczę. Ja powiem: „O bracie Franciszku, popełniłeś tyle zła i grzechów na świecie, żeś godzien piekła”. A ty, bracie Leonie, odpowiesz: ‘'Zaprawdę, zasłużyłeś na najgłębsze piekło’'.

A brat Leon odrzekł z gołębią prostotą: „Chętnie, ojcze, zaczynaj w imię Boże”. Wówczas święty Franciszek zaczął mówić: „O bracie Franciszku, popełniłeś tyle zła i tyle grzechów na świecie, żeś godzien piekła”. A brat Leon odrzekł: „Bóg uczyni za ciebie tyle dobrego, że pójdziesz do raju”.

Rzekł święty Franciszek: „Nie tak masz mówić, bracie Leonie, lecz kiedy powiem: ‘Bracie Franciszku, dopuściłeś się tylu nieprawości względem Boga, że godzien jesteś być potępiony od Boga’ -odpowiedz tak: ‘Zaprawdę godzien jesteś być strącony między potępionych*”. A brat Leon

odrzekł: „Chętnie, ojcze”. Wówczas święty Franciszek wśród wielu łez i westchnień, bijąc się w piersi, rzekł głosem silnym: „O Panie nieba i ziemi, dopuściłem się względem Ciebie tylu nieprawości i grzechów, że godzien jestem Twego potępienia”. A brat Leon odrzekł: „Bracie Franciszku, Bóg wśród błogosławionych szczególnie błogosławić ci będzie”. A święty Franciszek dziwując się, że brat Leon odpowiada przeciwnie, niż mu polecił, ganił go, mówiąc: „Przecz nie odpowiadasz, jak cię uczyłem? Rozkazuję ci w imię posłuszeństwa świętego odpowiadać, jak cię nauczę. Ja powiem tak: ‘ O bracie Franciszku, szkaradniku, myślisz, że Bóg okaże ci miłosierdzie,

choć popełniłeś tyle grzechów przeciw Ojcu miłosierdzia i Bogu wszelkiej pociechy, i żeś nie godzien znaleźć miłosierdzia?* A ty, bracie Leonie,

owieczko, odpowiesz: ‘żadną miarą nie jesteś godzien znaleźć miłosierdzia*”. Lecz potem, kiedyś wzięty Franciszek rzekł: „O bracie Franciszku,

szkaradniku” i tak dalej, odrzekł brat Leon: „Bóg Ojciec, którego miłosierdzie nieskończenie większe jest od grzechu twojego, okaże ci miłosierdzie swoje,a nadto użyczy ci łask licznych”. Na tę odpowiedź święty Franciszek, zagniewany łagodnie i obruszony cierpliwie, rzekł do brata Leona:

Przecz czynisz z umysłu wbrew posłuszeństwu i już

tylekrotnie odpowiedziałeś przeciwnie, niż ci poleciłem?” Odparł brat Leon z wielką pokorą i szacunkiem: „Bóg świadkiem, ojcze mój, że każdym

razem postanawiałem w sercu odpowiadać, jak mi kazałeś. Lecz Bóg każe mi mówić, jak On sobie życzy, nie zaś jak ja życzę sobie”. Tedy zdziwił się święty Franciszek i rzekł do brata Leona: „Proszę cię w imię miłości, byś tym razem odpowiedział, jak ci rzekłem”. Odparł brat Leon: „Mów w imię Boże, gdyż na pewno odpowiem tym razem, jak chcesz”. A święty Franciszek płacząc rzekł:

O bracie Franciszku, szkaradniku, myślisz, że Bóg okaże ci miłosierdzie swoje?” Odrzekł brat Leon: „Raczej łaskę Bóg ci da wielką i wywyższy cię, i otoczy cię chwałą, gdyż kto się poniża, wywyższon będzie, a ja nie mogę mówić inaczej, gdyż Bóg przemawia przez usta moje”. I tak w tym

sporze pokornym, wśród wielu łez i pociech duchowych czuwali aż do świt


Kwiatki św.Franciszka