Ewangelia wg św. Mateusza 5,8

'' Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą,,.Napomnienie św.Franciszka16. Czystość serca

Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga (Mt 5, 8). Prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czystym sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego.