Ewangelia wg św. Mateusza 5,9''Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.''Napomnienie św.Franciszka15. Pokój

Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga (Mt 5, 9). Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała.