Ewangelia wg św. Mateusza 5,4

'' Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.    Napomnienia św.Franciszka

    20. Dobry i próżny zakonnik

Błogosławiony ten zakonnik, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych słowach i dziełach Pana i pociąga przez nie ludzi do miłości Boga w radości i weselu (por. Ps 50, 51). Biada temu zakonnikowi, który ma upodobanie w słowach płochych i próżnych i przez nie skłania ludzi do śmiechu.