Ewangelia wg św. Mateusza 5,6

''Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.''

Napomnienie św.Franciszka

17. Pokorny sługa boży

Błogosławiony jest ten sługa (Mt 24,46), który nie wynosi się z powodu dobra, jakie Pan mówi i czyni przez niego, bardziej niż z tego, jakie Pan mówi i czyni przez innego. Grzeszy ten człowiek, który chce więcej otrzymać od swego bliźniego niż dać z siebie Panu Bogu.