Ewangelia wg św. Mateusza 5,5

''Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. ,,Napomnie św.Franciszka

28. Dobro należy ukrywać, aby go nie stracić

Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi (por Mt 6,20) dobra, jakie Pan mu okazał i nie pragnie ujawniać ich ludziom dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże jego czyny tym, którym zechce. Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim (por. Łk 2, 19.51).